فیلمی که پوپولیستی نیست!

انتظار داشتم فیلم موفق و خوبی رو ببینم اما فیلم سینمایی خط ویژه اینگونه نیست. فیلم دچار نوعی عوام فریبی از نوع رابین هودی است، آنجا که پول سرقتی رو بین مردم تقسیم می کنند. شاید علت رای بالای مردمی به این فیلم در جشنواره همین موضوع باشه. هرچند هیجان های تزریق شده به فیلم نوعی کشش رو در بیننده ایجاد میکنه ولی متاسفانه با فیلم به شدت معمولی یی طرف هستیم.

/ 0 نظر / 73 بازدید